Contributie

De contributie van Duikclub Latimeria wordt, per automatische incasso of overboeking,  naar keuze ieder kwartaal of eenmaal per jaar geïnd. Onderstaande prijzen kunnen afwijken vanwege (jaarlijkse) prijswijzigingen.

Bestaande leden

  • Clubcontributie (2016)eerste lid € 29,00 per drie maanden
  • Clubcontributie (2016) medegezinslid € 24,00 per drie maanden
  • N.O.B. contributie (2016) € 42,00 per persoon per jaar (incl. verzekering)
    Tot 18 jaar N.O.B. contributie(2016) € 18,00 per persoon per jaar (incl. verzekering)
  • Het gehele contributiebesluit van de NOB is hier te vinden

Nieuwe leden

De eerste vier weken kun je gratis mee trainen en het materiaal lenen van de club. Daarna betaal je kosten voor lidmaatschap en NOB contributie. Er zijn géén inschrijfkosten.