Lidmaatschap

Ledenadministratie

Aanmelden, opzeggen, adreswijzigingen, fouten in de naamsvermelding  dienen direct doorgeven te worden via duikclub@latimeria.nl.
Alle wijzigingen moeten aan de secretaris van Duikclub Latimeria worden doorgegeven, in plaats van aan de NOB.

De contributie van Duikclub Latimeria wordt, per automatische incasso of overboeking,  naar keuze ieder kwartaal of eenmaal per jaar geïnd. Onderstaande prijzen kunnen afwijken vanwege (jaarlijkse) prijswijzigingen.

Bestaande leden

 • Clubcontributie (2023) eerste lid € 37,50 per drie maanden.
 • Clubcontributie (2023) medegezinslid € 33,00 per drie maanden.
 • N.O.B. contributie (2023) € 53,80 per persoon per jaar (incl. verzekering)
  Tot 18 jaar N.O.B. contributie (2023) € 22,90 per persoon per jaar (incl. verzekering)

Nieuwe leden

     éénmalige introductieduik in zwembad zonder afname lidmaatschap €15,00*
     *Bij afnemen lidmaatschap komen deze kosten te vervallen.
Wij rekenen daarnaast geen inschrijfkosten.

      Kostenoverzicht als nieuw lid 18+ inclusief opleiding:

 • Clubcontributie (2023) eerste lid € 37,50 per drie maanden.
 • N.O.B. contributie (2023) € 53,80 per persoon per jaar (incl. verzekering)
 • Lesboek van de N.O.B. 1 ster cursusboek, € 21,50
 • Brevetregistratiekaart, € 30,00
 • Opleidingsbijdrage Latimeria per brevet € 55,00
  eerste jaar volledig contributie, inclusief NOB 1*duikopleiding €310,30

Bankrekeningnummer

Duikclub Latimeria.
IBAN: NL15RABO0113427123
BIC: RABONL2U

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.