Lidmaatschap

Ledenadministratie

Aanmelden, opzeggen, adreswijzigingen, fouten in de naamsvermelding  direct doorgeven bij info@latimeria.nl.
Alle wijzigingen moeten aan de secretaris van Duikclub Latimeria worden doorgegeven, in plaats van aan de NOB.

De contributie van Duikclub Latimeria wordt, per automatische incasso of overboeking,  naar keuze ieder kwartaal of eenmaal per jaar geïnd. Onderstaande prijzen kunnen afwijken vanwege (jaarlijkse) prijswijzigingen.

Bestaande leden

  • Clubcontributie (2019) eerste lid € 35,00 per drie maanden.
  • Clubcontributie (2019) medegezinslid € 30,00 per drie maanden.
  • N.O.B. contributie (2021) € 51,75 per persoon per jaar (incl. verzekering)
    Tot 18 jaar N.O.B. contributie (2021) € 22,- per persoon per jaar (incl. verzekering)

Nieuwe leden

De eerste vier weken kun je gratis mee trainen en het materiaal lenen van de club. Daarna betaal je kosten voor lidmaatschap en NOB contributie. Er zijn géén inschrijfkosten.

Bankrekeningnummer

Duikclub Latimeria.
IBAN: NL15RABO0113427123
BIC: RABONL2U

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.