Lid worden van Duikclub Latimeria?

Aanmelden, opzeggen, adreswijzigingen, fouten in de naamsvermelding of andere administratieve zaken dienen direct doorgeven te worden bij onze secretaris via duikclub@latimeria.nl.
Alle wijzigingen dienen via Duikclub Latimeria te worden doorgegeven. De secretaris zorgt voor de verdere administratie.

De contributie van Duikclub Latimeria wordt per automatische incasso, ieder kwartaal geïnd.
Vermelde prijzen op de website kunnen afwijken vanwege (jaarlijkse) prijswijzigingen. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Mocht u later in het jaar lid willen worden van Duikclub Latimeria is dit natuurlijk mogelijk. De eerste 4 weken zijn bij ons gratis, daarna betaald u € 12,50 per maand (€ 11,00 medegezinslid) tot het eerstvolgende kwartaal. Voor de kosten van de Nederlandse Onderwatersport Bond word het restant van het jaarbedrag gefactureerd.

Contributie

  • Clubcontributie (2024) eerste lid € 37,50 per drie maanden. (€150,- per jaar)
  • Clubcontributie (2024) medegezinslid € 33,00 per drie maanden. (132,- per jaar)
  • Clubcontributie (2024) kinderen tot 14 jaar € 24,00 per drie maanden. (96,- per jaar)
  • N.O.B. contributie (2024) € 55,80 per persoon per jaar (incl. verzekering)
    Tot 18 jaar N.O.B. contributie (2023) € 23,90 per persoon per jaar (incl. verzekering)

Kosten als nieuw lid vanaf 18 jaar inclusief duikopleiding:

Clubcontributie, N.O.B. contributie en verzekering en Lespakket 1*-duikopleiding
Eerste jaar all-in voor maar €314,30

Voor wie (Aannamebeleid)

De duiksport is bij Latimeria toegankelijk voor iedereen vanaf 14 jaar met een normale conditie en gezondheid.

Bij bepaalde afwijkingen of klachten is duiken af te raden of zelfs gevaarlijk. Voorafgaand aan de eerste duik krijg je uitgebreide instructie en vul je een ‘ eigen-verklaring omtrent gezondheid ‘ en later volgt dan een uitgebreidere medisch keuring.

Overleg bij twijfel altijd vooraf met je huisarts  of specialist

Een duikopleiding is noodzakelijk om veilig te duiken. Je leert wat je moet doen in noodsituaties waardoor je niet in paniek hoeft te raken.  Je traint duikvaardigheden en je conditie.

Tijdens aparte bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan: duiktheorie, materiaal, medische aspecten, techniek en natuurkundige aspecten.

Neem geheel vrijblijvend contact op en vraag een proefles aan.

Vertrouwenspersoon

Als onverhoopt zo’n situatie ontstaat kun je terecht het vertrouwenspersoon van Latimeria: vertrouwenspersoon@latimeria.nl.

Ook is het mogelijk om met het vertrouwenspersoon van de NOB te praten Martine van de Veen.
Die is te bereiken via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-559347.
Ook kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag.
Dit kan eventueel anoniem. Het Centrum Veilige Sport is te bereiken op 0900-2025590 email: centrumveiligesport@nocnsf.nl of je kunt de chatfunctie gebruiken op hun site.

Gedragsregels

Duikclub Latimeria houd zich bij het aannemen van nieuwe vrijwillegers aan de gedragscodes welke de NOB heeft opgesteld.
Deze regels zijn hier te vinden.

Huishoudelijk reglement

Op de Algemene ledenvergadering van 10 mei 2024 is het “Huishoudelijke Reglement 2024” goedgekeurd.
U vind het reglement hier.

Bankgegevens

Duikclub Latimeria.
IBAN: NL15RABO0113427123
BIC: RABONL2U

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden